nhường đường

Các mức phạt khi không nhường đường cho xe ưu tiên

Các mức phạt khi không nhường đường cho xe ưu tiên

Người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01-3 tháng.

Các mức phạt khi không nhường đường cho xe ưu tiên

Các mức phạt khi không nhường đường cho xe ưu tiên

Khi tham gia giao thông luôn có những tình huống bất ngờ và theo luật quy định với một số phương tiện bạn phải có nghĩa vụ nhường đường, tức là với những phương tiện đó có quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào.

Luật Giao thông đường bộ quy định, xe ưu tiên là những loại phương tiện thực thi công vụ, không bị hạn chế tốc độ và được phép đi vào đường ngược chiều hoặc bất cứ các đường nào khác có thể đi được, kể cả khi đã có tín hiệu đèn đỏ (chỉ trừ đoàn xe tang), nhưng phải tuân theo sự chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Cụ thể theo Điều 22 Khoản 1 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định một số phương tiện được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự sau đây:

Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp;
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
Xe hộ đê, xe đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
Đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
Đoàn xe tang;
Các xe khác theo quy định của pháp luật.
Đồng thời Luật còn có quy định thêm khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe ưu tiên (Khoản 3 điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008)

Các mức phạt đối với hành vi không nhường đường cho xe có quyền ưu tiên

Như vậy, nhường đường cho xe có quyền ưu tiên là nghĩa vụ của mọi người khi tham gia giao thông. Nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

– Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác mà gây cản trở xe ưu tiên: phạt tiền từ 60.000 – 80.000 VND

– Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng mà gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng.

– Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01-3 tháng.

– Người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01-3 tháng.

Theo blogxe.vn